زندگي شاد مازندگي شاد ما، تا این لحظه 10 سال و 2 ماه و 11 روز سن دارد
نجمه ساداتنجمه سادات، تا این لحظه 8 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
اميرمهدياميرمهدي، تا این لحظه 5 سال و 3 ماه و 25 روز سن دارد

ستاره هاي كوچك من

ستاره هاي من: كودكي مرحله پر شور و زيباي زندگي است. پس

لحظه هاي كودكيتان را ثبت مي كنم تا برايتان ماندگار شود.    تلفن

                          

                            

تولد یکسالگی ثمین عمو

شام چهارشنبه تولد ثمین بود. امیر علی تمام وقت خواب بود. بعد از تولد رفتیم خانه خاله رازی حدیث کسا و هییت. محمد رضا پسر دایی سید علی به دنیا آمد. کاردستی واحد خیابان. ابوالفضل پسر همسایه. با اصرار برای اولین بار امیرعلی را بغل کرد. ...
2 آذر 1397

سومین عضو خانواده

تولد نجمه سادات تولد امیر مهدی اولین روز مدرسه. نجمه سادات کلاس سوم. امیر مهدی پیش دبستانی. گردش در رودخانه خالی از آب. بچه های خوشتیپ. ...
2 آذر 1397

سومین عضو خانواده

تولد نجمه سادات تولد امیر مهدی اولین روز مدرسه. نجمه سادات کلاس سوم. امیر مهدی پیش دبستانی. گردش در رودخانه خالی از آب. بچه های خوشتیپ. ...
22 مهر 1397

بدون عنوان

از 22تا27 فروردین که مصاددف با ایام مبعث بود را رفتیم مشهد. با قطار رفتیم و شماها چه کیفی کردید در قطار. البته کلی هم شیطنت کردیدو نمی خوابیدید و... با هم بودنتان خب است. خوب هم بازی هایی هستید برای هم. گرچه آخر اغلب بازی هایتان به دعوا ختم می شود.
2 ارديبهشت 1397