ستاره هاي كوچك من

خاطرات كودكانه

سومین عضو خانواده

تولد نجمه سادات تولد امیر مهدی اولین روز مدرسه. نجمه سادات کلاس سوم. امیر مهدی پیش دبستانی. گردش در رودخانه خالی از آب. بچه های خوشتیپ. ...
22 مهر 1397
1